Privacy policy

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.velore.eu (ďalej len prevádzkovateľ) je:

Ing. Marek Urbančok
P. Dobšinského 1529/22
979 01 Rimavská Sobota
Slovensko
IČO: 51417227
DIČ: 1122111760

Pri spracovaní údajov sa riadime zákonom č. Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). K tomu, aby sme mohli spracovať vašu objednávku je potrebné nám poskytnúť nasledovné informácie, a to:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny kam budeme produkty zasielať (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre)
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa (využívame ju na vaše identifikovanie a zároveň aj na komunikáciu s vami)
 • iné adresy, ako fakturačne adresy (v prípade, že si prajete doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • ak nakupujete ako firma/živnostník, je potrebné doplniť obchodný názov, IČO a IČ DPH
Chránime vaše údaje

Všetky vaše údaje sú u nás zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na našich serveroch. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Vašu e-mailovú adresu používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Vpísaním svojej e-mailovej adresy do kolonky pod “Odber noviniek” nám dobrovoľne dávate súhlas k tomu, aby sme vás o ponukách a prípadných zľavách mohli informovať a kontaktovať za účelom marketingu.

Kontaktná adresa je:

Ing. Marek Urbančok
P. Dobšinského 1529/22
979 01 Rimavská Sobota
Slovensko

Prečo zhromažďujeme a uchovávame vaše osobné údaje?

Aby sme vám mohli naše cyklistické oblečenie predať a zároveň bezproblémovo vybaviť všetky objednávky, potrebujeme k tomu zhromaždiť vaše osobné údaje (na korešpondenčné účely a/alebo podrobné poskytovanie služieb). Zaväzujeme sa vám že, informácie, ktoré o vás zhromaždíme a budeme používať, budú použité iba na tento účel.

Pokiaľ ide o kontaktovanie na marketingové účely, budeme vás kontaktovať na ďalší súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, že sa nejedná o oprávnený záujem.

Zdieľa internetový obchod Velore vaše údaje s ďalšími sprostredkovateľmi?

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať tretím osobám, ktoré sú s naším internetovým obchodom Velore zmluvne dohodnuté počas spolupráce s vami. Všetky tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje sú povinné tieto údaje bezpečne uchovávať a používať ich iba na plnenie služby, ktorú vám poskytujú v našom mene. Týka sa to najmä poštovných služieb spoločnosti Slovenská pošta a.s. V momente keď už sprostredkovatelia nebudú potrebovať vaše osobné údaje na poskytnutie tejto služby, postupujú ďalej podľa Zákona 18/2018 Z.z. V prípade ak je pre poskytnutie služby potrebné odovzdať vaše citlivé osobné údaje tretej strane, urobíme tak len za podmienok, keď získame váš súhlas, pokiaľ nie je zo zákona povinnosť urobiť inak.

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb na vymedzené účely sú:

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
 • Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999
 • Intuit Mailchimp, 405 N Angier Ave. NE, Atlanta, GA 30308 USA
Ako využívame údaje, ktoré o vás zhromažďujeme?

Internetový obchod Velore spracováva, t. j. zhromažuje, uchováva a používa vami poskytnuté osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Budeme sa usilovať o to, aby boli vaše osobné údaje presné a aktuálne a nebudeme ich uchovávať dlhšie ako je potrebné. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať informácie v súlade so zákonom, ako napríklad informácie potrebné na daň z príjmov alebo účely auditu.

Môžem žiadať informácie o tom, aké osobné údaje o mne internetový obchod Velore spracúva?

Ak internetový obchod Velore spracúva a uchováva vaše osobné údaje, môžete požiadať o nasledujúce informácie:

 • kontaktné údaje príslušného úradníka pre ochranu údajov/DPO
 • účel spracovania, ako aj právny základ spracovania
 • ak je spracovanie založené na legitímnych záujmoch organizácie alebo tretej strany, informácie o týchto záujmoch
 • kategórie osobných údajov zhromaždených, uložených a spracovaných
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sú údaje sprístupnené
Možnosti odstránenia osobných údajov

Z odberu newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť (odstránenie adresy z databázy) kliknutím na tlačidlo „unsubscribe“/„odhlásiť“ v dolnej časti každého newslettera zaslaného internetoým obchodom Velore. V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom na adresu info@velore.eu s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.

Cookie files

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Rad našich stránok používa súbory cookie, aby sme uchovali:

 • sledovanie návštevnosti našich stránok a ich analýzu
 • skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať)
 • skutočnosť, či ste súhlasili alebo nesúhlasili s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite